Category Archives: reality

MPs Getting Richer and Richer, today’s income $9079

Today, Parliamentary Finance Committee has asked from the administration to pay off the amount passed by the Parliament, which includes more than $1500 increment on their salary. Now, salary of each MP is one of the highest Salary in Maldives; … Continue reading

Posted in reality | Tagged , | 2 Comments

ޑިމޮކްރަސީގެ ހެދުން އަޅައިގެންހުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކުން އަޑު އުފުލަމުންދަނީ ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށްޓަކައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައެވެ. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި، އެއްވުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، އެހެނިހެންވެސް އިންސާނީ ފަރުދީ މިނިވަންކަމަށެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިނިވަންކަން ލިބި، މިނިވަންކަންކަމަށް މަގުފަހިވާން ފަށައިފިއެވެ. ޓިއުނީޝިއާއާއި، މިސްރާއި، ޖޯޑަން އަދި ސަޢޫދީވެސް އެމަންޒަރު ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. އެންމެންވެސް ގޮވަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ބޯވަޅު އެޅި ލިބާހެއްގެ … Continue reading

Posted in reality | 2 Comments